IPBD dr inż. Mateusz Flis

dr Flis Fizyka Elektrotechnika EOR
DR INŻ. MATEUSZ FLIS

Mateusz Flis, dr inż., to zatrudniony w przemyśle elektroenergetycznym praktyk elektryk, a także pracownik naukowo-dydaktyczny Trójmiejskich uczelni technicznych.
     Doktor inżynier Mateusz Flis równolegle zajmuje się dydaktyką oraz badaniami naukowymi o charakterze rozwojowym. Posiada udokumentowane, niemal dziesięcioletnie, doświadczenie w pracy dydaktycznej, a także w pracy na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach przemysłowych.
     Dr inż. Mateusz Flis jest właścicielem działalności IPBD dr inż. Mateusz Flis, w ramach której rozwija kompetencje stricte naukowe, ale także udoskonala warsztat dydaktyki interdyscyplinarnej. Rozwijając Indywidualną Praktykę Badawczo-Dydaktyczną zajmuje się projektami badawczymi oraz dydaktyką nauk technicznych.

IPBD dr inż. Mateusz Flis
doktor mateusz flis gdańsk
doktor flis


IPBD
INDYWIDUALNA PRAKTYKA BADAWCZO-DYDAKTYCZNA

IPBD
charakteryzuje się rozbudowaną strukturą wynikającą z szerokiego zakresu oferowanych usług konsumenckich.

PION DYDAKTYCZNY
W obszarze dydaktyki naucza się następujących gałęzi techniki:
     1) elektrotechnika (przedmioty z dyscypliny),
IPBD dr inż. Mateusz Flis Dydaktyka     2) fizyka,
     3) matematyka,
     4) chemia.

IPBD Pion Dydaktyczny zbudowany jest z:
     1) Departamentu Edukacji Wyższej dla uczniów powyżej 16. roku życia,
     2) Departamentu Edukacji Podstawowej dla uczniów do 16. roku życia.

Szczegółowe informacje ofertowe podano na podstronach Pionu Dydaktycznego.
Korepetycje Fizyka EOR elektryczne ogrzewanie rozjazdów
PION BADAWCZO-NAUKOWY
Działalność naukowa obejmuje zagadnienia specjalistyczne w obszarze elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych EOR (badania naukowe). W tematyce analizy efektywności elektro-energetycznej urządzeń EOR dr inż. M. Flis obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską (2019).

         ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-2057-5683

     Jednostkowy koszt działalności badawczo-innowacyjno-rozwojowej „IPBD Badania” wynosi 400 zł / 50 min pracy. Koszt całkowity zależny jest od stopnia złożoności projektu. Warunki współpracy przedstawiono na podstronach Pionu Badawczo-Naukowego.
Korepetycje Flis Gdańsk Flis elektrotechnika fizyka EOR
PION GOSPODARKI RYNKOWEJ
Przemysł elektroenergetyczny stanowi dopełnienie dorobku zawodowego dra inż. Mateusza Flisa. Flis Korepetycje EOR Elektrotechnika

 korepetycje Fizyka Gdańsk
WPISY AUTORA

korepetycje Fizyka Gdańsk
KOMENTARZE KLIENTÓW

IPBD dr inż. Mateusz Flis Sententia Maxima
IPBD dr inż. Mateusz Flis
Sententia Maxima

IPBD dr inż. Mateusz Flis
działalność nierejestrowa opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa