BIRD dr inż. Mateusz Flis: Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka, Chemia

BIRD dr Flis Elektrotechnika Fizyka Matematyka
dr inż. Mateusz Flis
Zatrudniony w przemyśle elektroenergetycznym praktyk, naukowiec i dydaktyk interdyscyplinarny. Prowadzi działalność dydaktyczną w następujących  gałęziach nauk technicznych: przedmioty z dyscypliny elektrotechnika, fizyka, matematyka oraz chemia. Posiada udokumentowane kilkuletnie doświadczenie pracy dydaktycznej i pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jednocześnie zajmuje się działalnością badawczą, specjalizuje się w tematyce elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych EOR.

Jednostkowy koszt działalności dydaktycznej „BIRD Dydaktyka” wynosi 120 zł / 50 min pracy.
Cena podlega szczegółowej analizie i negocjacji, gdzie brane jest pod uwagę indywidualne zapotrzebowanie Klienta. Szczegółowe informacje podano w ofercie dydaktycznej: uczniowie powyżej 16. roku życia, uczniowie do 16. roku życia.

Jednostkowy koszt działalności badawczo-innowacyjno-rozwojowej „BIRD Badania” wynosi 300 zł / 50 min pracy. Koszt całkowity zależny jest od stopnia złożoności projektu.

Dyplom doktorski z wyróżnieniem
dr inż. Mateusz Flis
Dyplom doktorski z wyróżnieniem
Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka BIRD BIRD dr Flis Elektrotechnika Fizyka Matematyka
Działalność dra inż. Mateusza Flisa

BIRD dr inż. Mateusz Flis stanowi działalność nierejestrową i jest opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.