BIRD dr inż. Mateusz Flis: Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka

BIRD dr Flis Elektrotechnika Fizyka Matematyka
dr inż. Mateusz Flis – zatrudniony w przemyśle elektroenergetycznym dydaktyk interdyscyplinarny pracujący w zakresie trzech obszarów nauki, techniki i praktyki. Prowadzi działalność dydaktyczną w następujących  gałęziach nauk technicznych: przedmioty z dyscypliny naukowej elektrotechnika, fizyka oraz matematyka.
Posiada udokumentowane kilkuletnie doświadczenie pracy dydaktycznej i pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Koszt jednostkowy działalności dydaktycznej „BIRD Dydaktyka” podlega szczegółowej negocjacji z Klientem.
Koszt wyjściowy wynosi 120 zł / 50 min pracy.

Dyplom doktorski z wyróżnieniem
dr inż. Mateusz Flis
Dyplom doktorski z wyróżnieniem
Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka BIRD BIRD dr Flis Elektrotechnika Fizyka Matematyka
Działalność dra inż. Mateusza Flisa
  1. Dzień dobry, właśnie skończyłem pierwsze zajęcia z Panem doktorem. Jestem pod wrażeniem. Nigdy wcześniej nie spotkałem tak doskonałego nauczyciela.…

BIRD dr inż. Mateusz Flis stanowi działalność nierejestrową i jest opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.